kontejnery, deponie

Nabízíme přistavení kontejneru v Praze a okolí. Kontejner si u nás můžete objednávat malé i velké,
přistavíme kontejnery dle přání zákazníka možnost dovozu stavebního materiálu.

  • malé i velkoobjemové kontejnery
  • kontejnery na odvoz odpadu a sutí ze staveb
  • kontejnery na komunální a domovní odpad
  • kontejnery na bioodpad

b00000205 (1)b00000203 (1)