ceník techniky

cena dopravy mariálu max 6t (písky, štěrky)

Avie, Mercedes Atego 1km Praha paušál
do 10 km 500,- Kč | do 25 km 800,- Kč | do 50 km 1000,- Kč | mimo Prahu 25,-Kč/1km

cena dopravy materiálu – přívěs max 25 m– 33t

Praha paušál

1 hod. 1100,- Kč | do 50 km 55,- Kč/km | nad 50 km 45,- Kč

Cat 226 b, smyk. nakladač | 1 hod | 550,- Kč
Takeuschi 135 min. bagr | 1hod | 550,- Kč
čelní nakladač UNK 230 | 1 hod | 1200,- Kč
kontejnerka Avie,Mercedes Atego | 1 hod | 550 Kč
Man TGS přívěs 25 m3 | 1 hod | 1100,-Kč
Kontejner nad 2 dny | 200,-Kč